CRIMEAN TATARS

Тест: Тереклер алеми

Балаларымызнен отурып, тереклер алемини бираз огренейик. Тереклернинъ, озьджесине, меракълы ве интенсив бир аяты бар. Бу тылсымлы алемнен танышмагъа истегенлер, тестни кечмеге буюрынъыз.