Тест: тереклер

Селям, балалар. Кечкен тест нетиджелеринден анъладыкъ ки, сиз эм мейва, эм де себзелер акъкъында чокъ шей билесинъиз. Я тереклер акъкъында бильгинъиз не севиеде экен?