Тест: Сеяаткъа кетемиз

Селям, балалар. Татиль, раатлыкъ ве сеятлар вакъты олгъан яз да битти. Я сиз язда сеяаткъа бардынъызмы? Келинъиз, бу аджайип куньлерни берабер хатырлайыкъ ве бильгилеринъизни тешкерейик.