Тест: Сен олмасанъ, мен де ёкъым…

Эбет, ана тилимиз олмаса, оны бильмесек, биз сакъат адам киби оламыз. Келинъиз, биз де, Ана тили куню къайд этильгенде, бу тестни кечейик. Эм де бираз тилимизге урьмет косьтерип, кимер шейлерни хатырларыкъ.