Тест: Саймагъа огренемиз

Эпимиз эсапны бильмек керекмиз. Мытлакъа, ана тилимизде. Тамам шимди, эсап боюнджа бир къач вазифени беджермек имкянынъыз бар. Балалар, буюрынъыз!