Тест: Рамазан айы

Мераба, балалар. Билемиз ки, шимди мукъаддес Рамазан айы девам эте. Чокъусы кичик балалар да, ана-бабалар киби ораза туталар. Эбет, динимизни огренмек ве эйилик япмакъ боюн борджумыздыр. Бу афта Рамазан айынен багълы меракълы тест азырладыкъ. Келинъиз, оны кечип, бильгилеримизни сынап бакъайыкъ. Айды, башладыкъ!