Тест: Папагъанлар

Селям, балалар. Эгер эвинъизде папагъан олса, о акъкъында чокъ шей биледирсинъиз. Биз исе бильгилеринъизни арттырмакъ ичюн бу суаллерни азырлыдыкъ.

 

embed.ex.co