CRIMEAN TATARS

Тест: Отларны билесизми?

Этрафымызда аджайип осюмлик алеми бар. Онынъ арасында файдалы отлар, меракълы терек ве чалылар чокъ. Амма адамгъа зарар кетиргенлери де бар. Къана, осюмлик алемини ким яхшы биле экен? Тест джеваплары буны косьтерир.