Тест: Мышыкълар

Селям, балалар. Биз беллесек, мышыкъ севмеген адам ёкъ. Мышыкъ дюльбер ве назлы, кимерде ачувыны косьтерген айванлардан бири. Бу афта, тамам, шу аджайип айван акъкъында меракълы малюмат топлап, сизлер ичюн тест азырладыкъ.