Тест: Музыка

Мераба, кичкене достларымыз! Музыка аятымызны яраштыргъанны билесинъиз, э? Даа кичик олгъанда аналарымыз айнени йырлап, бизни осьтюрди. Шимди исе музыканы эр ерде эшите билемиз. Амма музыка неден ибарет олгъаныны биле экенсизми, шимди тешкирерик. Къолай кельсин.