Тест: Мейвалар

Мераба, балалар. Аман-аман къыш битеджек, амма къуванмайыкъ, авалар даа сувукъ оладжакъ. Къыш, тамам, иммунитетни юксельтмек вакъты. Саба гимнастикасыны япып, витаминли мейвалар ашамагъа унутманъыз. Келинъиз, мейвалар акъкъында бильгинъизни тешкерейик.