Тест: Мейва ве себзелер

Мераба, достлар! Кузь кельгенинен халкъымыз дервиза байрамына азырлангъаныны эшиткендирсиз, э? Тамам бу вакъытта бостанлардан мейва ве себзелер джыйыла. Келинъиз, бу мевзуда бираз къонушайыкъ.