Тест: Къыш спорт чешитлери

Балалар, билемиз ки, сиз спортны севесиз ве о акъкъында чокъ шей билесинъиз. Шимди къыш, этрафта къар чокъ. Бойле шараитлерде де, чешит спортнен огърашмакъ мумкюн. Меселя, хоккей , я да сноубординг. Бу сёзлер сизге танышмы? Келинъиз, бильгилеринъизни тешкерейик.