Тест: Къыш келе!

Ватанымызгъа агъыр-сабыр къыш келе. Эвлерде энди собалар яна. Бойле къыш акъшамлары шу мевсимнен багълы тапмаджаларны огренмек пек файдалыдыр. Бу ишинъизде тестимиз ярдымджы олур.