Тест: Къырымтатар тили (яз)

Мераба, мераба! Яз татиллеринде ойнамагъа, раатланмагъа пек севесинъиздир. Кунь девамында къорантанъызнен я да достларынъызнен насыл тильде субетлешесинъиз? Умют этемиз ки, ана тилимизде лаф этесинъиз. Бугунь тестимиз пек меракълы оладжакъ. Къырымтатар тилини насыл севиеде бильгенинъизни тест бельгилер. Айды, башладыкъ.