Тест: Кузь чичеклери

Мераба, балалар. Эпинъиз кузь мевсимини ве кузь чичеклерини севедирсиз. Я кузь чичеклерни, оларнынъ къырымтатар адларыны билесизми? Келинъиз, буны тешкерейик.