Тест: кузь

Тез етишти ягъмурлы кузь,
Кете дерске балалар.
Ягъмур ягъа гедже – куньдюз,
Энди сувуй авалар.

Келинъиз, тамам бойле куньлерде кузь акъкъында меракълы тестни кечейик.