Тест: Къурбан байрам

Урьметли дин къардашларымыз, мукъаддес Къурбан байрамынъыз мубарек олсун! Эвинъизге бол-берекетлик, къорантанъызгъа сагълыкъ-селяметлик тилеймиз. Келинъиз, берабер Къурбан байрам акъкъында тестни кечейик.