Тест: Йылдызлар

Селям, балалар. Сиз окъумагъа севесинъизми? Севимли дерсинъиз бармы? Эминмиз, фелекият фенини биле ве йылдызлар акъкъында чокъ малюмат эшиткендирсиз.