Тест: Футбол

Селям, балалар. Сиз спортнен огърашасызмы, я да тенбельсизми? Спорт эр бир адамнынъ омрюнде олмакъ керек. Спортнынъ чешитлери чокъ, оларнынъ арасында белли тюрю – футбол. Келинъиз, футбол акъкъында бильгилеринъизни тешкерейик.