CRIMEAN TATARS

Тест: Эдепли олайыкъ! Аталар сёзлери

Балалар, бизим халкъымыз эдепли ве тербиелидир. “Баланы бешикте огрет “ дейлер. Келинъиз, эдепли олмагъа даа бираз тырышайыкъ. Ишимизде бу тест ярдым этер.Керекли сёзлерни тапып, аталар сёзлерини огренейик