Тест: чичеклер

Мераба, балалар. Баарь кельди, ава къыза, кунеш де бизлерни къувандыра. Чичеклер де ачып башлай ве этрафымызгъа назик къокъу сачалар. Наргюз, акъбардакъ, гуль- эр бир чичек озюнджесине дюльбер. Келинъиз, бу аджайип дюнья акъкъында бильгилеримизни тешкерейик.