Тест: Боджеклер

Мераба, балалар. Кечкен тестлернинъ нетиджелерге коре, айван, къуш ве тереклер акъкъында чокъ шей билесинъиз. Я боджеклер акъкъында бильгилеринъиз де ойле гузельми? Келинъиз, берабер боджеклер акъкъында тестни кечейик.