CRIMEAN TATARS

Тест: Бизим кичик достларымыз

Кийиклер, къушлар, ашератлар — бизим эски джан достлар. Балалар, бу тестимиз базы кичик достларымызны хатырлатыр. Амма тапмаджаларны эзберлесенъиз — даа яхшы олур!