Тест: Баарь кельди

Къырымнынъ баари аджайиптир. Я бизим балаларымыз бу мевсимнинъ аляметлерини биле экенми? Невбеттеки тестимиз эм буларны огренмеге, эм бираз ана тилини бильмеге де ярдым этер.