Тест: Ана тилимизде — сериал

“Qaradeniz production” кулюнчли, аиленен сейир этильген сериалны такъдим этти. Биринджи олса да, пек меракълы ве юксек севиеде чыкъарылгъан. Эр бир серия озьджесине меракълы ве эр серияда янъы шакъаларны эшите билесинъиз. Я сиз бу ситкомны корьдинъизми?