CRIMEAN TATARS

Къыш. Бильгимизни тешкеремиз!

Урьметли балалар, окъув йылы девамында мектебинъизде фенлер боюнджа тешкерюв ишлери кечирилеми? Кечириле. Биз де сизлер ичюн къыш мевсими акъкъында тешкерюв тести азырладыкъ. Къана, ким насыл баа алыр экен?