Тест: 9 майыс кунюне

Тестимизге къошулгъанларгъа, мераба! Икметли адамлардан бири, меракълы бир фикир айткъан эди: “Кечмишини бильмегеннинъ, келеджеги де ёкъ”. Халкъымыз арасында чокъ къараманлар бар, оларны не къадар яхшы бильгенинъизни, келинъиз бераберликте бакъайыкъ.