Qıyış Yaşayış — Mafiya

Qaradeniz production такъдим эте! Сизинъ ичюн янъы бир икяе!
Демек, достлар, эр кимнинъ озь Мустафасы бар! 🙂