Qaradeniz production «18 майыс-матем куню» марафонуны кечиреджек

Qaradeniz production студиясы анъаневий «18 майыс-матем куню» марафонуны азырлай. 18 майыс куню саат 17:00-21:00 джанлы яйында чешит саалардан мусафирлернен субетке къошулунъыз.
Бизлерни Q-TV YouTube-каналында ве Crimeantatars.club-нынъ ичтимаий агъларында сейир этиньиз.
Келинъиз, бу кунню берабер кечирейик!