Июннинъ 13-нде «Яша Ватан, яша Миллет» концерти Эски Къырымда!

Эски Къырым ве онъа якъын олгъан койлер ичюн гузель хабер! «Алтын бешик» халкъ театри сизге ёл ала. Июннинъ 13-нде, саат 18:00 «Яша Ватан, яша миллет» концерт программасы «Солхат» банкет салонында такъдим этиледжек. Эр бир чыкъыш Ватанымызгъа ве халкъымызгъа тюкенмез севгининъ ифадесидир. Концертке буюрынъыз!

Малюмат ичюн телефон:
+7 (978) 708 47 22
+7 (978) 896 61 72