Pempe. 87 bölüm – Maşna yuvma (Пемпе 87 – Автомойка)

Oğlanlar, maşna mevzusını begenesiñiz? Pempe bugün maşna yuvacaq. Aydı, beraber yuvayıq!
Мальчишки, нравится тема машин? Сегодня Пемпе будет мыть машину. Давайте, сделаем это вместе!