Pempe. 86 bölüm – Temizlik (Пемпе 86 – Уборка)

Kencetaylar, oynamağa sevesiñizmi? Oyunlardan soñ, oyuncaqlarnı yerlerine qoymağa kerek. Bugün Pempenen beraber temizlikke ögrenecekmiz!
Малыши, любите играться? После игры нужно складывать игрушки на место. Сегодня вместе с Пемпе будем учиться уборке!