Odır-budır. 12 bölüm — Qorqunçlı imlâ (Одыр-будыр. 12 выпуск — Страшный диктант)

Qorantada ana tili müitini yaratmaq pek müim. Lâkin, bazı vaqıtlarda atta bita-qartbabalar rus tilinde laf etmege başlay. Şaqalı «Odır-budır»nıñ 12 bölümni seyir etiñiz!

Создавать языковую среду очень важно. Но иногда даже бабушки и дедушки переходят на русский язык, общаясь с внуками. Представляем вашему вниманию 12 выпуск юмористического проекта «Одыр-будыр».