Къырымда «Бир заманда бар экен» ярышынынъ финалы кечирильди

Яшкъа бакъмадан, биз эпимиз аз олса да, масалларгъа инанамыз ве эп муджизе беклеймиз. Тюневин Акъмесджитте «Бир заманда бар экен» бала ярышынынъ буюк финалы кечирильди. Финалгъа кечкен 11 иштиракчи саналаштырма , къокъла театри ве анимация ардымынен масалларны джанландырды. Балалар мусафирлерге тылсымлы дюньягъа далмагъа имкян берди.