İstidatlı çipçeçik — Ali Bora Osmanov ve Enise Bilâlova

Eñ güzel mektep çağı. Dersler, samimiy dostlar ve unutılmaz yıllar. 3-ncı sınıf talebeleri Ali Bora ve Enise bizni mektep künlerini yaşamaq davet ete!

Школьные годы — самые лучшие. Уроки, искренние друзья, незабываемые годы. Ученики 3 класса Али Бора и Энисе приглашают вас вспомнить школьные дни.