Амиде Якъубова торунларына Ватан севгисини ашлай

Такъвимде майыс 18 куню — къырымтатар халкъынынъ тарихында энъ фаджиалы куньлерден бири. Кунь-куньден бу зорлукъларны яшагъан къартлар бу дюньяны терк эте. Амиде Якъубованы 4 яшында Ватанымыздан сюргюн эттилер. Бугунь о керчектенде бахтлы къадын, чюнки онынъ 2 баласы, 6 торуны, ве 9 торунчеси бар. Бита оларгъа 18 майыс акъкъында сыкъ-сыкъ тариф этип, Къырымда гъурурнен яшамагъа насиат эте.