Тест: Китап – бильги чокърагъы

Къана, балалар, ким китап окъумагъа севе, онынъ тарихинен таныш экен? Буны бильмек ичюн, тестеки суаллерге джевап берменъизни истеймиз. Экинджи къырымтатар китап ярмалыгъына барсанъыз, бу мевзуда чокъ шей огренирсинъиз.