«Бильги чырагъы» оджаларнынъ гонълюни котерди

Къырымтатар оджалары миллий тасилимизнинъ инкишафына буюк иссе къошалар. Олар федакярлыкънен балаларгъа бильги ашлап кельмекте. Бу инсанларны профессиональ байрамынен хайырлап, оларнынъ рухыны котерип, ишанч багъышламакъ макъсадынен «Истикъбаль» тешкиляты Акъмесджитте «Бильги чырагъы» адлы тедбир кечирди.

Акъикъий байрам муитини яратмакъ ичюн, оджаларгъа концерт програмасы азырланды. Балаларнынъ иджрасында шиирлер, миллий йыр ве оюнлар янъгъырады. Бойле оджаларымыз бар экен, миллий тасилимизгинъ келеджеги парлакъ ве ишанчлы олур.