CRIMEAN TATARS

Эдем Файтонджи: Джаиллик бойле къадар бизде ёкътур!

из газеты Авдет

Бу не хыярым щей, тюкянгъа киргенде, къырымтатар сатыджы корьгенде, ана-тилинде лаф-эткенде, «сагъ ол» айткъанда: – «Пожалуйста», – дей яш къызчыкъ…

Даа бир тюкянда алтмыш яшында сатыджы, бизимкилерден:

– Къара шоколад беринъиз, лютфен.

– «Бабаевский» есть и «Люкс», – дей.

Ойле бир «бабанынъ сакъалына» айтмагъа ниетим бар эди.

Эбет, бизлерден чокъусы яхшы ана-тилимизни бильмей, амма джаиллик бойле къадар бизде ёкъ!!!

Озь Ветанда яшап, къолай сёзлерии биле озь тилинде айтмагъа къоркъамызмы ёкъса?

Даа бир олгъан икяе ана-тилимиз акъкъында…

Бир къарт адам, сексен яшында, келе хастаханеге. Дохтур бизим миллеттен Ана-тилинде лаф этмеге тырыша. Сонъ бу къарт, айта: «Вы можете говорить по-русски, а то я на левое ухо плохо слышу».

Бу бизим къартлар, бу недир я?

Эдем Файтонджи

Источник (авторская стилистика сохранена)

Карикатура с сайта avdet.org