CRIMEAN TATARS

5 главных слов. Принадлежности для еды — емек алетлери (yemek aletleri)

Aş olsa, qaşıqnıñ çaresi tapılır. — Если будет еда,  найдётся и ложка. Давайте накроем стол вместе с нашей рубрикой «5 главных слов».

Емек алетлери (yemek aletleri) — принадлежности для еды.

Балабан къашыкъ, шорба, аш къашыгъы (balaban qaşıq, şorba,aş qaşığı) — столовая ложка.

Къаве къашыгъы, уфакъ къашыкъ (qave qaşığı, ufaq qaşıq) — чайная ложка.

Кумюш санчкъы (kümüş sançqı) — серебряная вилка.

Шорба чанагъы (şorba çanağı) — чашка (тарелка) для супа.

Aş olsa, qaşıqnıñ çaresi tapılır. — Если будет еда,  найдётся и ложка.